+387 33 720 870

INFO LINIJA 24/7

ŠPEDICIJA
Špedicija je specijalizovana privredna djelatnost koja se bavi fizičkim prometom roba i poslovima koji su s njima u vezi.

Špedicija se kao aktivnost može opisati kao skup specifičnih funkcija, poslova, operacija, vještina i pravila koja djelotvorno omogućuju otpremu, dopremu i prijevoz materijalnih dobara svim prijevoznim sredstvima, svim prijevoznim putevima, u konvencionalnom, kombiniranom i multimodalnom transportu. Međunarodna špedicija se odnosi na skup specifičnih funkcija, poslova, operacija i pravila koja djelotvorno omogućuju otpremu robe iz vlastite države u strane, dopreme robe iz stranih u vlastitu državu i prijevoz robe između stranih država preko vlastite države.

Špedicija se najčešće dijeli prema:

1.  teritorijalnom djelokrugu poslovanja (unutrašnja i međunarodna)
2.  osnovnom obilježju poslovanja (lučka, kontinentalna i granična)
3.  obimu poslovanja (velika, srednja i mala)
 

Poslove koje špediter obavlja u sklopu svoje djelatnosti dijele se u dvije skupine. Prva skupina su osnovni špediterski poslovi:

•    stručni savjeti i sudjelovanje u pregovorima radi sklapanja ugovora o međunarodnoj kupoprodaji;
•    instradacija;
•    doziv robe;
•    sklapanje ugovora o prijevozu robe na klasičan način - upotreba prijevoznog sredstva jedne prometne grane;
•    sklapanje ugovora o multimodalnom transportu robe i organiziranje transporta "od vrata do vrata"
•    prihvat robe radi otpreme;
•    otprema, doprema i provoz robe u užem smislu;
•    sklapanje ugovora o ukrcaju, iskrcaju i prekrcaju robe;
•    sklapanje ugovora o transportnom osiguranju;
•    sklapanje ugovora o skladištenju i skladištenje robe;
•    ispostavljanje i pribavljanje prijevoznih i drugih dokumenata;
•    obavljanje poslova u vezi sa carinjenjem robe;
•    kontrola ispravnosti dokumenata i obračuna vozarine, carine i drugih pristojbi i troškova;
•    informisanje nalogodavatelja.


Druga skupina su specijalni poslovi, koje špediter obavlja povremeno, odnosno samo u posebnim prilikama kada pomoću njih kompletira paket svojih usluga:

•    sklapanje ugovora o pakiranju i signiranju, te obavljanje tih poslova;
•    sklapanje ugovora o vaganju i sortiranju, te obavljanje tih poslova;
•    izdavanje jamčevnih pisama;
•    izdavanje špediterskih potvrda i drugih FIATA dokumenata;
•    uzorkovanje robe;
•    zastupanje nalogodavatelja u regresnom postupku prema trećim osobama;
•    zastupanje nalogodavatelja u slučaju zajedničke havarije;
•    ugovorna kontrola kvalitete i kvantitete robe u međunarodnom prometu;
•    hranjenje i pojenje živih životinja;
•    doleđivanje robe;
•    sajamski poslovi;
•    leasing poslovi;
•    međunarodni pomorski prometno-agencijski poslovi;
•    kreditiranje nalogodavatelja;
•    otprema, doprema i prijevoz zbirnog prometa;
•    drugi propisani ili uobičajeni poslovi u vezi s otpremom, dopremom i provozom robe.

 


ŠPEDICIJA

Špedicija je specijalizovana privredna djelatnost koja se bavi fizičkim prometom roba i poslovima koji su s njima u vezi. Špedicija se kao aktivnost može opisati kao skup specifičnih funkcija, poslova, operacija, vještina i pravila koja djelotvorno omogućuju otpremu, dopremu i prijevoz materijalnih dobara svim prijevoznim sredstvima, svim prijevoznim putevima, u konvencionalnom, kombiniranom i multimodalnom transportu.

TRANSPORT

Efikasnost i vrhunski kvalitet usluge upravo su ono što kompaniju DTS ŠPED d.o.o. Sarajevo čini liderom u oblasti transporta robe.
Naša razvijena mreža partnera garantuje da ćemo za Vas izraditi najpovoljniju ponudu, bilo da Vam je potreban cestovni, avio, brodski, kontejnerski, međunarodni ili prijevoz ADR robe.
Nudimo profesionalan istovar i utovar svih vrsta robe, bez obzira na gabarit.

SKLADIŠTE I MANIPULACIJA

Provoz robe u užem smislu ili tranzit robe su aktivnosti gdje špediter u pravilu obavlja sve one brojne zadatke koje i inače obavlja u organizaciji dopreme (uvozne) i otpremne (izvozne) robe brodovima i kontinentalnim vozilima. 

 

NAŠE ISKUSTVO I TRADICIJA VAŠA SU SIGURNOST

DTS ŠPED d.o.o. Sarajevo, međunarodna špedicija, unutarnja i vanjska trgovina, posluje na području Bosne i Hercegovine čitav niz godina. Zahvaljujući tradiciji, iskustvu te stručnom i korektnom odnosu u poslovanju, postali smo jedan od vodećih špeditera u BiH.

Naše stručno osoblje te razvijena mreža lokalnih i inozemnih suradnika, garancija je za najkvalitetnija rješenja u području transporta, skladištenja i distribucije, te carinjenja robe.